هزینه ها

عکس شخصی
80 هزار تومان
 • حداقل 2 ساعت عکس برداری
 • کاکلشن رنگ (بیش از 10 تصویر)
 • پرینت تا 10 عکس در فرمت 10×15
 • همه تصاویر در هارد دیسک
 • درج تصاویر منتخب درسایت
مجالس جشن و عروسی
100 هزار تومان
 • حداقل 3 ساعت عکس برداری
 • کاکلشن رنگ (بیش از 10 تصویر)
 • پرینت تا 20 عکس در فرمت 10×15
 • همه تصاویر در هارد دیسک
 • درج تصاویر منتخب درسایت
مراسم خصوصی
200 هزار تومان
 • حداقل 4 ساعت عکس برداری
 • کاکلشن رنگ (بیش از 40 تصویر)
 • پرینت تا 50 عکس در فرمت 10×15
 • همه تصاویر در هارد دیسک
 • درج تصاویر منتخب درسایت
فهرست